ELURA - evidenca prisotnosti na delovnem mestu

Evidenca opravljenih ur
Popoln in aktualen pregled nad porabo ur po oddelkih, vrstah zaslužkov ali zaposlenih

Zaposleni enostavno in hitro beležijo opravljene ure, urejene po vrstah zaslužkov. Vodstvo pridobi neposreden vpogled v porabo ur in s tem pregled nad stroškom dela v podjetju.

Delovne odsotnosti
Prijava in registracija odsotnosti na hiter način

Zaposleni samostojno vnašajo prijave načrtovanih rednih ali izrednih odsotnosti in pregledujejo pretekle dogodke. Nadzorovan proces vnosa in potrjevanja odsotnosti je osnova za sledljivost in zakonsko skladnost. Učinkovit proces potrjevanja je zaposlenemu in nadrejenemu enostaven in ekonomičen.

Portal za zaposlene
Učinkovit vnos in potrjevanje evidenc

Spletni portal nudi zaposlenim dostop do lastnega profila od kjer koli, na kateri koli napravi. Samostojno lahko vnašajo potne naloge, prijavljajo odsotnosti z dela in poročajo o opravljenih delovnih urah. Nadrejeni lahko potrjujejo zahtevke in pripravljajo poročila.

Plače in računovodstvo
Enostaven prenos podatkov

S klikom na gumb v Pantheonu se prenese obračun opravljenih ur iz personalne mape Pantheona v obračun plač. Na tak način odprade ročno vnašanje opravljenih ur v Pantheon. Obračun se lahko izvozi v pdf datoteko ali izpiše na tiskalnik ter priloži plačilni listi.

Razvoj modula
Prilagodjivo okolje in programiranje po meri podjetja

Ker vemo, da ima vsako podjetje svoje specifične zahteve pri poslovanju in uporabi Pantheona, vsako aplikacijo lahko prilagodimo strankinim zahtevam.

Lastnosti Elure

 • Elura je aplikacija za evidenco delovnega časa za program Pantheon
 • Elura je modul za DNN sistem
 • Podpira delovanje v več Pantheon bazah hkrati
 • Deluje z Pantheon-ovo personalno mapo
 • Trije nivoji delovanja; delavec, poslovodja, računovodja
 • Možnost vnosa več dnevnih izmen
 • Samodejno računanje kilometrine na podlagi podatkov iz Pantheon-a  (Naslov delavca in naslov oddelka)
 • Samodejno obračunavanje nadomestila za malico
 • Direktni vnos mesečnih evidenc v obračun plač v Pantheon-u
 • Izvoz posameznega ali vseh obračunov v pdf ali xls
 • Če delavec ne počiva po zakonskih prepisih je vnos onemogočen
 • Ko vnesemo dopust ali bolniško Elura prišteje te ure k mesečnemu seštevku
 • Delavec ima onemogočeno urejanje za x dni nazaj
 • Možnost uvoza podatkov o opravljenih urah iz excela
 • Opozorilo, če ni bilo v mesecu oddelnih določeno število ur
 • Ločevanje med državnimi prazniki in prazniki, ki niso dela prosti dnevi
 • Obvezna potrditev mesečne evidence s strani poslovodje