ElUra

ElUra je spletna aplikacija za vodenje evidence ur zaposlenih.


Vsebina pomoči:


NAMESTITEV

Namestite modul Elura_xx.xx.xx_Install.zip na vašo DNN stran. Uvozite Pantheon applet "Elura00 - Elura uvažanje KRIPT.dpa" v Pantheon (Nastavitve / Program / Ares / Datoteka / Uvozi iz datoteke) in znova zaženite Pantheon.

Širina dnn strani

Večina DNN skinov ima fiksno širino okoli 930 px. Elura tabela je široka zato je dobro, če za stran na katero si dal Eluro to spremeniš, da bo uporabljena celotna širina. Pojdi na Admin/Page management klikni na stran, na kateri je Elura, More settings/Dodatne nastavitve/Oznake glave strani. Prilepi tole:

<style type="text/css">
.wrapper {
  margin: 0 Auto;
  width:95%;
}
</style>

Namesto wrapper je lahko SiteWidth ali kaj drugega, poglej DNN skin in najdi width:930 px ali nekaj podobnega, to bo glavni wrapper strani. oziroma uporabi Firebug in pritisni f12 da boš videl, kateri html element točno določa širino strani.

To ne bo delovalo s skini, ki vključujejo .css direktno v ascx fajlu, ker bodo povozili naš css. Če ne deluje spremeni skin, da odstraniš eksplicitno vključitev css fajla iz ascx fajla in preimenuješ css fajl v "skin.css", potem ga bo DNN avtomatično vključil PREDEN bo zgeneriran naš css, tako bo naš css povozil skin css in bo delovalo. Tretja možnost je, da tej strani določiš nek tretji skin, ki uporablja vso širino.

NASTAVITVE

Če ste prijavljeni kot DotNetNuke administrator bo Elura pokazala link "Nastavitve" v zgornjem desnem kotu. Ta link bo viden tudi za Pantheon uporabnike, ki imajo stopnjo 4. Stran z nastavitvami ima tele zavihke:

NASTAVITVE: PANTHEON BAZE

Dodate poljubno število pantheon baz. Elura bo v koloni status javila, ali se je lahko povezala na bazo. Delavec iz katerekoli od teh baz se lahko prijavi v ElUro in izbrala se bo njegova baza.

NASTAVITVE: VRSTE ZASLUŽKOV

Tukaj urejate Pantheon zaslužke, ki jih bo Elura uporabljala.

 • Aktivno: ali naj se ta zaslužek uporablja v Eluri.
 • Urnik: ali se temu zaslužku da pisati prihode in odhode. To Eluri tudi pove, da je delavec naredil prevoz na oddelek. Če hočete bolniški pisati prihode in odhode potem obkljukajte, da je ta zaslužek urnik (zavihek Vrste zaslužkov) in vnesite prazno pri številu ur za bolniško (zavihek Ostalo). Podobno je z dopustom...
 • Redno delo, Redno delo popoldan, Redno delo - ponoči, Redno delo - deljen delovni čas, Redno delo, nedelje, praznik, Državni praznik. To so vrste dela, ki se med seboj izključujejo. Elura jih bo omogočila/onemogočila na ustrezne dneve in uporabila pri avtomatičnem izbiranju. Obkljukajte "Urnik" Za navadne delavce in za 2+ stopnje, ki imajo obkljukano Avtomatično izberi vrsto zaslužka pri oknu za vnos, se vrsta zaslužka avtomatično izbere glede na vrsto dneva in čas dneva. Vrstni red prioritet pri avtomatičnem izbiranju zaslužkov je takle: nadure, državni prazniki, delo v nedelje in na praznike, deljeno delo, redno delo, redno delo popoldan, redno delo ponoči
 • Dodatki: ti zaslužki bodo avtomatično dodani k mesečnim tabelam in uvoženi v Pantheon. Kolona Dodatek: odstotek zneska je namenjena dodatkom, v njih vpišite, kakšno vrednost zneska rednega dela naj ima dodatek. Bruto urna postavka za delavca je definirana v Pantheonu: personalne mape/poljubna polja/bruto urna postavka in to Elura uporablja za računanje dodatkov.
 • Dopust, bolniška: za to ne obkljukajte "Urnik" V zavihku Ostalo določite število ur za en dan bolniške ali dopusta.
 • Nadure: obkljukajte "Urnik" Nadure se štejejo takrat, ko je avtomatično izbiranje zaslužkov in ko je število opravljenih ur v mesecu večje od mesečnega fonda ur. Mesečni fond ur je nastavljen v zavihku Ostalo.
 • Uspešnost:  Če je to obkljukano pomeni, da bo ta zaslužek prikazan v spodnji tabeli, ki jo urejajo uporabniki 2+ stopnje. Ne obkljukajte ničesar drugega razen aktivno. Ta zaslužek lahko uporabniki 2+ stopnje urejajo v spodnji tabeli, ureja se Pantheon polje faktor oz. indeks.
 • Prehrana, prevoz, kilometrina: Prehrane vam ni treba vpisovat v evidenco, ker Elura avtomatično izračuna stroške prehrane glede na prihode. Za vrednost prehrane in kilometov se uporabijo nastavitev v zavihku Ostalo

Takole mora izgledati na koncu:

NASTAVITVE: ODDELKI

Določite, katere Pantheon oddelke uporablja Elura.

NASTAVITVE: DELAVCI

Tukaj urejate podatke o Pantheon delavcih. Kliknite na delavca, da mu odprete nastavitve za urejati.

V prvem stolpcu se urejajo razni podatki o delavcu, nekateri izmed njih:

 1. Aktiven: če ni obkljukan delavec ne bo prikazan v Eluri.
 2. Starševsko varstvo: če je obkljukan delavec ne sme pisati prihodov v nedeljo ali za praznike.
 3. Nivo uporabnika:
  1. Delavec lahko ureja samo glavno tabelo evidenco ur.
  2. Lahko ureja dodatne vrste zaslužkov za delavce in spodnje mesečne tabeli.
  3. Isto kot 2.
  4. Admin lahko ureja nastavitve Elure in vse podatke o vseh delavcih.
 4. Tip prevoza: izberemo, kako se stroški prevoza računajo za delavca.
  1. Fiksno: določen je fiksni mesečni znesek. Končna vrednost prevoza se izračuna po tej formuli: (fiksni mesečni znesek / število dni v mesecu) * število dni, ko je delavec delal v mesecu. Torej bo delavec imel cel znesek izplačan samo v primeru, če bo delal čisto vsak dan v mesecu.
  2. Prihodi (privzeto): stroški prevoza se računajo po opravljenih kilometrih do oddelkov. Razdaljo aplikacija dobi iz Google maps. Pomembno je, da so prej naslovi vseh oddelkov in vseh delavcev izpolnjeni v Pantheon bazi, preden se začne pisati prihode, ker se razdalje izračunajo, ko se vnese prihod. Če se razdalje ne da izračunati Elura pokaže ikono z opozorilom v stolpcu s kilometri. Popravite naslov v Pantheonu in uredite in znova shranite prihod, da se bo razdalja ponovno izračunala. Razdalje se shranijo v bazo za kasnejše hitrejše delovanje. Strošek prevoza se računa po formuli št. opravljenih kilometrov * vrenost kilometra (zavihek Ostalo v nastavitvah) €. Če boste imeli težave z računanjem razdalje uporabite tale url za testiranje pravilnosti naslova: Google maps
  3. Mesečno: isto kot fiksni strošek.
  4. Drugo: isto kot fiksni strošek.

V drugem stolpcu je tabela Dovoljenja za urejanje delavcev, kjer se določi, katere ostale delavce lahko ta delavec ureja.

V tretjem stolpcu je tabla Zaslužki, ki so na razpolago temu delavcu. Tu se določi, kateri zaslužki bodo vidni delavcu pri vnašanju evidence.

Če ima delavec v Pantheonu določenih več služb se vzame prva.

NASTAVITVE: OSTALO

Urejajo se razni podatki. Delavec mora počivati vrednosti lahko izbrišete in Elura ne bo izvajala teh zakonskih kontrol. Izbrišete lahko tudi začetek popoldanskega ali nočnega dela in Elura ne bo vnašala teh vrst zaslužkov pri avtomatičnem izbiranju vrst zaslužkov.

 

-- KONEC NASTAVITEV --

 


 

PRIJAVA/REGISTRACIJA

Novi uporabniki se registrirajo s klikom na gumb "Nov uporabnik". Vpisati morajo veljavno Pantheon matično številko, ki jo morajo poznati. Določijo si ime in geslo. Zaradi varnosti je dovoljena samo enkratna določitev gelsa. Če ima matična številka že določeno geslo se tega ne da spremeniti. Ko ima delavec enkrat določeno geslo se prijavi z matično številko in geslom.

Elura zaenkrat še ne podpira spreminjanje gesla iz Pantheona, niti ne podpira obstoječih Pantheon gesel, ker so zakodirani na neznan način. Zato mora vsak novi delavec preden se registrira imeti geslo prazno (če ni prazno ga mora administrator, ki ima dostop do Pantheon baze izbrisati s sql ukazom, tabela tHR_Prsn, kolona acPassword), potem pa naj se uporabnik registrira z Eluro in si izbere geslo.

 

VPISOVANJE ZASLUŽKOV (GLAVNA TABELA):

Dodajanje prihoda: Kliknite na ikono + poleg datuma v glavni tabeli. Pokaže se vam popup okno, kjer izberete vrsto zaslužka, prihod in oddelek.
Odhod lahko pustite prazen, potem se v vrstici pojavi nova ikona s sliko ure, ki jo uporabite za dodajanje odhoda.
Prihode urejate s klikom na svinčnik na levi strani, brišete s klikom na ikono X na desni strani.
Če za vrsto zaslužka izberete "Avtomatično izberi vrsto zasužka" bo Elura izbrala vrsto zaslužka glede na čas dneva in tip dneva.
Opombo se zaenkrat da napisati samo z urejanjem vrstice (klik na ikono svinčnik).
Navadni delavec ne more dodajati in urejati prihodov, če je datum predaleč v preteklosti ali če je v prihodnosti. Prav tako ne more urejati prihodov, ki jih je poslovodja že potrdil (imajo kljukico v koloni Potrjeno).
Malico pišete v kolonah Odmor za malico OD in Odmor za malico DO. Kliknite na celico na ikono ure in pojavi se vam okno, kamor vpišete čas prihoda/odhoda na malico. Če malice ne vpišete ročno jo ElUra avtomatično doda, če je oddelano več kot 4 ure. Pripada samo ena malica delavcu na dan.
Elura prihode in odhode avtomatično zaokroži na najbližjih 5 minut, malico na 1 minuto.
Elura prihode včasih razdeli na dva (ali več) dela, če je za vrsto zaslužka izbran avtomatično izberi zaslužek . Če se naprimer prihod deli med redno in popoldansko delo ga Elura avtomatično razdeli na dva prihoda, vsak s svojim vrsto zalužka: redno delo in popoldansko delo. Deli se še pri nočnem delu in pri nadurah.
Vse ure ki jih v mesecu oddelate nad fondom ur bo Elura določila za nadure, če je izbrano avtomatično izbiranje vrste zaslužka.

 

GUMBI NAD GLAVNO TABELO:

Uporabniki s stopnjo 2+ imajo na vrhu gumb Vnos za obdobje, s katerim lahko vnesejo iste podatke za več dni. Sobote, nedelje in državni prazniki so izpuščeni.

Pdf izvoz: Ko date miško nad pdf gumb se pojavi tooltip, kjer lahko določite velikost pisave v pdf dokumentu. To je uporabno, če ima delavec veliko prihodov in hočete zmanjšati pisavo, da bo vse prišlo na eno stran. Ime in naslov vašega podjetja se zapiše na vrh pdfjev. Definirano je tukaj: Pantheon nastavitve/program/admin. konzola/parametri programa/podjetje/osnovni podatki/naše podjetje. Klik na pdf gumb izvozi vse delavce po oddelkih naredi zip datoteko z evidenco ur vseh delavcev. V enem pdfju so vsi delavci enega oddelka.

 

Zakonske kontrole, ki jih izvaja Elura:

 1.  V vsakem poljubnem 14 dnevnem obdobju morata biti vsaj dva 24 urna bloka počitka.
 2.  V vsakem poljubnem 24 urnem obdobju mora biti vsaj en 11 urni blok počitka.
 3. Delavec 1. stopnje lahko popravlja samo 3 dni za nazaj.
 4. Delavec s starševskim varstvom ne sme vpisovati ur v nedeljo in praznike.
 5. Če delavec v prejšnjem mesecu ni delal točno 174 ur se mu pokaže opozorilo (opozorilna ikona v spodnji tabeli).
 6. Če se prekrši katero od teh kontrol Elura onemogoči vpis in javi napako.
 7. Prihodi se ne smejo prekrivati

 

SPODNJE MESEČNE TABELE

Spodaj sta dve mesečni tabeli z vsemi zaslužki. V prvi tabeli so samo ure, v drugi so ostali zaslužki. Točno ti zaslužki se bodo uvozili v Pantheon, razen tistih, ki imajo null vrednosti (polje za ure ali vrednost je prazno). Uporabniki 2+ stopnje lahko urejajo vse mesečne zaslužke. V tem primeru se pri uvozu v Pantheon uporabi ročno spremenjen podatek, ne avtomatično izračunan.

 

UVOZ PODATKOV IZ ELURE V PANTHEON

Pojdite na menu Kadri / plače / priprava obračuna / redni obračun ali katerikoli obračun iz tega menuja. Na obrazcu boste opazili tale novi gumb za uvoz zaslužkov iz Elure:

Kliknite na ta gumb in pojavil se bo dialog za uvoz. Kolona uvozi določa, zaslužke katerih delavcev hočete uvoziti. Checkbox ne bo obkljukan za tistega delavca, kateremu niso uporabniki 2+ stopnje obkljukali vseh dnevnih prihodov v koloni Potrjeno v web aplikaciji. Potem ko pritisnemo na gumb Uvozi nam Kolona Št. uvoženih zaslužkov pove, koliko zaslužkov je bilo prekopiranih v Pantheon obračun. Elura vedno uvaža v trenutno odprti obračun in prepiše morebitne obstoječe zaslužke v njem. Elura iz trenutno odprtega obračuna iz polja Obdobje v Pantheonu izve, za kateri mesec želite uvažati in vam ponudi delavce, ki so delali tisti mesec. Preden uvažate morate sami ustvariti obračun v Pantheonu za mesec, v katerega želite uvažati. Elura ne ustvarja obračunov. Ko zaprete dialog za uvoz boste opazili v spodnjem Pantheon seznamu Priprava ravnokar uvožene zaslužke. Zdaj lahko naredite obračun s Pantheonom, da natisnete plače delavcem itd.